Vises ikke e-posten riktig? Åpne i nettleser
Fagakademiet.png

Kurstilbud for deg som jobber i helsesektoren

Marte Meo er kjent for mange innen barnehage og skole, men visste du at det er et ypperlig verktøy å bruke i kommunikasjon med personer med demens?

Diabetes - Fagdag i Bergen denne gang, men kan arrangeres der du vil!

Sårbehandling - Et viktig fagfelt med stor utvikling! 

ROP-pasienten-151757-edited-218206-edited.jpg

ROP-pasienten – aktør i eget liv

Dette er en voksende – og til tider ”frustrerende” – pasientgruppe som krever stor kompetanse fra støtteapparatet. Hvordan kan vi hjelpe brukeren til å bli en aktør i eget liv? Tidligere deltakere sier: Svært lærerikt, gjenkjennende og relevant!

Kurs over hele landet - se her for info!

venøst sår tidskrift norske legeforening.jpg

Sårbehandling

På denne dagen ønsker vi å gi deltakerne oppdatert kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder.

Kurs i Bergen ›

gammel dame.jpg

Marte Meo i demensomsorgen

Marte Meo-metoden, en filmveilednings-metode i utviklings- og funksjonsstøttende kommunikasjon. Hva kjennetegner det positive samspillet, og hvordan kan elementene i metoden gi en trygg tilknytning mellom personen med demens og helsearbeideren?

Se her for tid og sted!

Diabetes

Fagdag om diabetes

Et økende antall pasienter i sykehjem og hjemmetjeneste får diagnosen diabetes. Kompetanseheving i kommunenes helse- og omsorgstjenester er viktig for å trygge denne pasientgruppen. Kurs i Bergen, men også svært godt egnet som internopplæring. 

Meld deg på i Bergen!

 

Kvalitet krever mer enn gode systemer – også kloke hoder. Les mer på bloggen vår!

Fagbloggen - en blogg fra Fagakademiet.png

 

Steen, Randi Gisvold signatur nyhetsbrev.jpg

Med vennlig hilsen
Randi Steen
Kompetanserådgiver
Fagakademiet
randi.steen@fagakademiet.no
+47 958 14 843